Telt energieverbruik door voertuigen ook mee?

Vraag

Telt energieverbruik door voertuigen ook mee?

Antwoord

Dat hangt af of de voertuigen binnen of buiten de inrichting worden verbruikt.

Het gaat dan meestal om een laadpaal voor elektrische voertuigen of een tankstation voor voertuigen met een verbrandingsmotor.

Voertuigen binnen de inrichting

Als de voertuigen binnen de inrichting blijven (bijvoorbeeld heftrucks), dan telt dit energieverbruik mee.

Op grond van het Activiteitenbesluit is het niet verplicht om energiebesparende maatregelen voor de voertuigen te nemen. Het rijden van voertuigen is geen activiteit uit bijlage 10 van de Activiteitenregeling.

Voertuigen buiten de inrichting

Als de voertuigen buiten de inrichting gaan, dan telt het energieverbruik niet mee. De voertuigen zijn immers geen onderdeel van de inrichting. Ze verbruiken de energie buiten de inrichting.

Bij het bepalen van de verbruiksgrenzen mag in dat laatste geval het energieverbruik door de voertuigen worden afgetrokken.

De voertuigen zijn geen onderdeel van de inrichting. Ze vallen dan ook niet onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit.