Moet de drijver alle maatregelen treffen als er meerdere kleine gebouwen op de inrichting aanwezig zijn?

Vraag

Moet de drijver alle maatregelen treffen als er meerdere kleine gebouwen op de inrichting aanwezig zijn?

Antwoord

Nee, dit is niet persé het geval. Ga per gebouw na of aan de randvoorwaarden van een maatregel wordt voldaan. Bij sommige maatregelen is bijvoorbeeld de oppervlakte maatgevend. Ook kunnen bijzondere omstandigheden voor één of meerdere gebouwen van toepassing zijn. Bijvoorbeeld als er recent nieuwbouw is gerealiseerd.