Hoe bepaal je het energieverbruik van een inrichting die zelf energie opwekt?

Vraag

Hoe bepaal je het energieverbruik van een inrichting die zelf energie opwekt?

Antwoord

Het gaat om het totale energiegebruik. Het totale energiegebruik is de ingekochte energie plus de zelf opgewekte energie.

De opgewekte energie die de inrichting teruglevert aan het net telt niet mee.

Artikel 2.15 gaat over besparing van energie in welke vorm dan ook. Hoe of door wie de energie is opgewekt (duurzaam of niet, zelf of door een derde partij), doet niet ter zake. (Zie ook de Handreiking erkende maatregelen).