Hoe ziet het toezicht op de Doelmatig Beheer en Onderhouds-maatregelen eruit?

Vraag

Hoe ziet het toezicht op de Doelmatig Beheer en Onderhouds-maatregelen eruit?

Antwoord

Het bevoegd gezag neemt doelmatig beheer en onderhoud (DBO) mee tijdens het toezichtsbezoek. Doelmatig beheer en onderhoud borgt namelijk het succes van de erkende maatregel.

In deze tabel zijn per bedrijfstak de DBO-maatregelen opgenomen.

De handreiking erkende maatregelen bevat verdere uitleg over de DBO-maatregelen.