Wijziging Rav 31 december 2009

Op 31 december 2009 is een wijziging van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav) gepubliceerd (zie Staatscourant 2009 nr. 20189 (pdf, 1.2 MB)). Met deze wijziging zijn onder andere nieuwe stalsystemen voor melkrundvee, nieuwe biologische en gecombineerde luchtwassers voor varkens en diverse systemen voor verschillende pluimveecategorieën toegevoegd.
In de toelichting op de bijlage bij de Rav is exact te vinden welke veranderingen zijn doorgevoerd en welke systemen zijn toegevoegd of aangepast.