Activiteitenbesluit uitgelegd

Home > Onderwerpen > Integrale milieuregels > Activiteitenbesluit > Activiteitenbesluit uitgelegd

Activiteitenbesluit uitgelegd

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit uitgelegd

Dit onderdeel van de website gaat dieper in op het Activiteitenbesluit.

De pagina eerste kennismaking helpt u op weg. Hierna gaan we dieper in op verschillende juridische aspecten.

Het Activiteitenbesluit kent eisen voor verschillende milieuaspecten. Denk hierbij aan geluid, lucht, bodem, externe veiligheid, afval en afwater. Uitleg over deze milieuthema's vindt u via de pagina thema's.

De pagina activiteiten bevat informatie over de activiteiten uit het besluit en voor enkele branches is er specifieke informatie beschikbaar.

Uitleg over de basisprincipes van het Activiteitenbesluit voor mensen die voor het eerst te maken krijgen met het besluit.

Lees meer

Overzichtsschema van type inrichtingen onder de Wet milieubeheer. Uit het schema wordt duidelijk wanneer er sprake is van vergunningplicht, algemene regels of een combinatie daarvan.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling bieden het bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen. Het is afhankelijk van de activiteit en het milieuonderwerp welke mogelijkheden het bevoegd gezag heeft om maatwerk te stellen.

Het overzicht en de uitleg op deze pagina helpen u om voor uw situatie te bepalen of er maatwerk mogelijk is.

Lees meer

Alle artikelen over het overgangsrecht zijn zowel in het Activiteitenbesluit als in de ministeriële regeling samengetrokken in één hoofdstuk: hoofdstuk 6. Er zijn drie soorten overgangsrecht: Algemeen, Thematisch en Activiteitgebonden overgangsrecht.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit bevat doelvoorschriften, erkende maatregelen en verplichte maatregelen. Hier worden deze begrippen uitgelegd.

Lees meer

Het Activiteitenbesluit verplicht bedrijven om bepaalde milieumaatregelen toe te passen. Bedrijven mogen ook een gelijkwaardige voorziening treffen. Soms moet het bedrijf daarvoor vooraf toestemming voor vragen bij het bevoegd gezag. Lees hier meer over deze toestemming, de procedure, de beoordeling van gelijkwaardige voorzieningen door het bevoegd gezag en de mogelijkheden om hierbij advies te krijgen.

Lees meer
download PDF
wetgeving en handhaving

Meer over het Activiteitenbesluit

 

Kenniscentrum InfoMil