4.5.3 Invloed dag/nacht variaties

Van dag/nacht variaties in de emissie kan een grote invloed op de verspreiding verwacht worden, omdat de meteorologische situatie 's nachts doorgaans totaal anders is dan overdag.
Met name de grenslaaghoogte (zie hoofdstuk 4 van deel I) vormt daarin een belangrijke variabele.
Gedurende nachtelijke uren is de grenslaaghoogte kleiner - typisch tussen de 50 en 200 m – dan overdag – typisch tussen de 500 en 2000 m. Dit heeft tot gevolg dat verontreinigende componenten die onder de grenslaaghoogte uitgestoten worden, ’s nachts minder goed verspreid kunnen worden. Daar komt bij dat ’s nachts de menglaag stabieler is dan overdag, waardoor turbulentie wordt onderdrukt.

Door de meteorologische verschillen in de opbouw van de atmosfeer is het dus te verwachten dat de concentraties op leefniveau bij emissie ’s nachts duidelijk anders zijn dan overdag, met grote verschillen voor lage en hoge bronnen.