4.3.5 Normaal verdeelde emissie

Functies van dit type stimuleren de emissiesterkte als een normaal verdeelde variatie rond een gemiddeld emissieniveau.

Ook hier geldt dat dit alleen kan als de emissie geen samenhang kent met de weersomstandigheden. Deze optie is bestemd voor situaties waarin de emissie willekeurig varieert rond een gemiddelde waarde. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als de capaciteit van een productieproces, en dus de uitstoot van een bron, sterk wisselt.

De gebruiker voert de gemiddelde waarde van de emissie en de standaarddeviatie is.