4.3.8 Emissievariaties binnen een uur

Fluctuerende emissies, dus emissies die variëren binnen een uur kunnen in het NNM niet worden gemodelleerd.

In veel gevallen zal een omrekening moeten plaatsvinden van de momentane emissiepieken naar een uurgemiddelde waarde, met toepassing van een correctiefactor om te voorkomen dat het piekkarakter van de emissie wordt ‘weggemiddeld’ door uitsmering over een uur. Dit is vooral van belang bij geur, waar blootstelling aan korte, hoge pieken in de geurconcentratie vaak meer hinder geeft dan langduriger blootstelling aan lagere concentraties.

Deze omrekening is niet zo eenvoudig; in deze versie van de handreiking worden hiervoor geen aanbevelingen gedaan. In sommige applicaties, zoals GeoMilieu is een experimentele module voor deze concentratiefluctuaties binnen een uur (momentane concentraties) toegevoegd, zie hiervoor de documentatie van deze applicaties.

Voor de wijze waarop met een dergelijke situatie kan worden omgegaan wordt verwezen naar hoofdstuk 7 en de NTA9065 over Snuffelploegmeting, waar dit een belangrijk punt is.