Brief Afronding controle rekenresultaten

In ons bericht van 21 oktober gaven wij aan dat het RIVM nog bezig was met het uitvoeren van de laatste datacontroles op de rekenresultaten. Deze technische controles zijn inmiddels afgerond; er zijn geen onvolkomenheden aangetroffen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vervolgens de huidige gegevens en rekenresultaten in de Monitoringstool als definitief bestempeld. Bureau Monitoring zal deze rekenresultaten gebruiken voor het opstellen van de monitoringsrapportage NSL 2011.

De resultaten zijn beschikbaar voor personen met inlogrechten via www.nsl-monitoring.nl.

Analyse resultaten

Met de resultaten van de monitoring kunt u een analyse maken van de stand van zaken. In deze analyse kunt u onderzoeken wat de ontwikkeling van de concentraties is, waar nog knelpunten zijn (nieuwe of hardnekkige oude). Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om te bepalen of nieuwe, aanvullende maatregelen nodig zijn. Ook is het nuttig om te bepalen wie de eigenaar en/of belangrijkste bronhouder bij knelpunten is. Dit kunt u in overleg met andere partners bespreken en daarin vaststellen wie de eerste actiehouder is.

Daarnaast kunt u de resultaten gebruiken om burgers en bestuur te informeren over de luchtkwaliteit. Zie ook: hoofdstuk 12 van de Handleiding monitoring NSL (pdf, 4.1 MB).

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.