Brief Voortgang - week 17

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Alle functionaliteiten van de Monitoringstool worden momenteel getest. Als het testproces conform verwachting verloopt, zal de openstelling van de Monitoringstool eind mei plaatsvinden.

Naast de reeds aangeboden ondersteuning bij de voorbereiding van bestanden voor de Monitoringstool - zie het bericht van 25 maart - breidt Bureau Monitoring de ondersteuning na openstelling uit met:

  • Hotdesk Monitoringstool: tijdens de openstelling van de Monitoringstool wordt de capaciteit van de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil voor het beantwoorden van vragen via de website vergroot en is de Helpdesk voor vragen over de Monitoringstool ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
  • Werksessie Monitoringstool: tijdens deze werksessie helpen medewerkers van Bureau Monitoring u bij het actualiseren van gegevens via de kaart van de Monitoringstool of het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden. De werksessie vindt half juni plaats. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Na openstelling van alle functionaliteiten van de Monitoringstool stellen wij u het volgende proces voor:

  • 1e t/m 3e week: U gaat zelf aan de slag met de invoer van gegevens in de Monitoringstool, u controleert de ingevoerde gegevens in de Monitoringstool en accordeert deze gegevens. Hierbij wordt u ondersteund door Bureau Monitoring met een werksessie en een helpdesk.
  • 4e week: Sluiting Monitoringstool en start berekeningen door Bureau Monitoring.

Voor vragen over de monitoring NSL, de Monitoringstool en ondersteuning hierbij, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

In week 18 sturen wij u, vanwege Bevrijdingsdag en de aansluitende blokdag, geen voortgangsbericht.