Brief Voortgang - week 15

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Op dit moment vindt de laatste fase van het testproces plaats voor het wijzigen van voortgangsformulieren in de Monitoringstool. We hopen u hier volgende week nader over te kunnen berichten. De andere functionaliteiten van de Monitoringstool zijn nog in ontwikkeling en zullen binnenkort worden getest. De actualisatie in de Monitoringstool zal daarom niet voor 1 mei mogelijk zijn. Zodra meer bekend is over de datum van openstelling en sluiting van de Monitoringstool, zullen wij u hierover direct informeren.

Ons aanbod - zie het bericht van 25 maart - voor ondersteuning bij actualisatie van de invoerbestanden blijft intussen onverminderd van kracht!

Voor vragen over de monitoring NSL, de Monitoringstool en ondersteuning hierbij, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.