Corrigeren status rekenpunten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 23 september 2011 de NSL-coördinatoren een brief gestuurd over het besluit om alsnog de mogelijkheid te bieden om de status van NSL-toetspunten te wijzigen. In navolging hierop informeren wij u over de te volgen werkwijze.

Met het oog op de transparantie is het een nadrukkelijke voorwaarde dat iedere overheid die van deze mogelijkheid gebruik maakt, elke gevraagde wijziging (per toetspunt) van een heldere onderbouwing voorziet. De onderbouwingen worden openbaar inzichtelijk gemaakt.
U kunt een rekenpunt dat nu geen NSL-toetspunt is omzetten naar een NSL-toetspunt en andersom, beide uitsluitend voor reken-/toetspunten waarvan u eigenaar bent.

Onderbouwing

Deze uitzonderlijke wijzigingen in deze late fase in het proces dienen helder, volledig en transparant onderbouwd te worden. Bijgevoegd onderbouwingsformulier (doc, 46 kB) dient hiertoe ingevuld te worden. Deze onderbouwing wordt ten behoeve van de transparantie openbaar beschikbaar gesteld. Zonder volledige onderbouwing kan uw verzoek tot wijziging van de status van rekenpunten niet in behandeling genomen worden.

Aanvraag tot correctie status rekenpunten

Als u de status van rekenpunten wilt corrigeren, stuurt u:

Reacties die na 7 oktober zijn ontvangen, worden niet verwerkt.

Nadat u de bestanden en onderbouwing heeft opgestuurd krijgt u een ontvangstbevestiging. Als de onderbouwing volledig is, worden de wijzigingen in de Monitoringstool 2011 verwerkt.

Let op: uitsluitend informatie uit de volgende kolommen wordt overgenomen: (receptorID, jaar,) NSL, grond, opmerking. Eventuele wijzigingen in andere kolommen worden genegeerd.

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.