Brief met aanvullende informatie over Monitoring NSL 2011

In aanvulling op het bericht van 8 juni dat de Monitoringstool 2011 is opengesteld, vindt u hier de nieuwe versie van de Handleiding Monitoring NSL en aanvullend de aandachtspunten bij het werken met de Monitoringstool 2011.

Nieuwe versie Handleiding Monitoring NSL
De nieuwe versie van de Handleiding Monitoring NSL (pdf, 4.1 MB) is aangevuld met informatie die u helpt bij het actualiseren van de gegevens in de Monitoringstool 2011. De werkwijze van de voortgangsformulieren is beschreven in hoofdstuk 6, het wijzigen in de kaart in paragraaf 5.2 en het actualiseren door middel van het importeren van bestanden in de hoofdstukken 8 t/m 10 en paragraaf 5.4. Informatie over het inloggen, wijzigen en accorderen vindt u in hoofdstuk 5 van de Handleiding.

Wijziging nieuwe kolom
De bestanden uit de Monitoringstool hebben nieuwe kolommen. Deze nieuwe kolommen hebben geen invloed bij het importeren van eerder geëxporteerde bestanden.

Na het importeren van uw geactualiseerde bestanden kunt u een nieuwe export maken. In deze nieuwe export staan de nieuwe kolommen. Deze kunt u vervolgens aanvullen en opnieuw importeren. Voor uitleg bij het aanvullen van de kolommen verwijzen wij naar hoofdstuk 8 van de Handleiding Monitoring NSL. Hierbij vragen wij vooral uw aandacht voor het invullen van de kolom ‘grond' bij rekenpunten met ‘status' NSL=false.

Onderbouwing verkeersgegevens
Speciale aandacht vragen wij voor het vermelden van de onderbouwing van verkeersgegevens cq verkeersmodellen. Wij vragen u om voor het accorderen in de Monitoringstool een referentie naar de internetlocatie in te vullen waar de onderbouwing is in te zien - zie paragraaf 5.6 van de Handleiding.

Overige aandachtspunten
Hieronder vindt u een aantal punten waar we u op willen wijzen bij het importeren van gegevensbestanden:

  • Het aantal wegsegmenten en rekenpunten per gemeente in de bestanden die geëxporteerd worden uit de Monitoringstool 2011, kan afwijken van het aantal uit de Monitoringstool 2010. Dit wordt veroorzaakt door de verbetering van de gemeentegrenzen en het verwijderen van dubbele rekenpunten in de Monitoringstool 2011. Dit heeft geen invloed bij het importeren van eerder geëxporteerde bestanden.
  • Het is niet toegestaan wegen toe te voegen waarvan u geen wegbeheerder bent. Een gemeente mag geen provinciale wegen of rijkswegen toevoegen of wijzigen.
  • Het is conform de Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit niet toegestaan SRM-1 wegen te importeren met wegtype A, u krijgt daarom een foutmelding bij het importeren. SRM-1 wegen met wegtype A die al in de Monitoringstool 2010 aanwezig waren, worden automatisch omgezet in wegtype B.
  • Het verwijderen van wegsegmenten en rekenpunten in de Monitoringstool 2011 is mogelijk door in de te importeren bestanden in de kolom actie een ‘d' van delete op te nemen. Bij het exporteren staat deze kolom standaard op ‘u' van update, bedoelt voor het wijzigen van eigenschappen van wegsegmenten en rekenpunten. Voor het toevoegen van wegsegmenten en rekenpunten gebruikt u de ‘i' van insert.

Werksessie Monitoringstool
De inschrijving van de werksessie Monitoringstool op 20 juni 2011 is verlengd tot woensdag 15 juni 12.00 uur.Medewerkers van Bureau Monitoring helpen u bij het actualiseren van gegevens via de kaart van de Monitoringstool of het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden. Inschrijven kan via www.infomil.nl/actueel/schakels-(agenda)/.

Helpdesk en Hotdesk Monitoringstool
Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. Tijdens de openstelling van de Monitoringstool is een telefonische Hotdesk beschikbaar op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur voor vragen over de Monitoringstool. De Hotdesk Monitoringstool is bereikbaar onder telefoonnummer 088 - 602 5030.