Brief Voortgang Monitoringsronde - week 13

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de ontwikkeling en de openstelling van de Monitoringstool 2011.

Openstelling voortgangsformulieren
Naar verwachting wordt in week 14 de Monitoringstool opengesteld voor het wijzigen van voortgangsformulieren. U wordt hiervan middels een apart bericht op de hoogte gesteld.

Om de voortgangsformulieren te kunnen wijzigen heeft u inlogrechten en wijzigingsrechten nodig. Gelijktijdig met de openstelling van de voortgangsformulieren zullen wij ook de wijzigingsrechten die in 2010 aangevraagd en toegekend zijn, weer activeren - zie bericht van vorige week. Vanaf dat moment is het eveneens mogelijk om nieuwe inlog- of wijzigingsrechten aan te vragen.

Proces
Om de Monitoringstool te verbeteren is een drietal nieuwe servers ingericht: een productieserver, een ontwikkelserver en een testserver. De (delen van de) Monitoringstool die op de productieserver staan, zijn zichtbaar en te benaderen op www.nsl-monitoring.nl voor gebruikers met inlogrechten. De exacte datum van openstelling hangt af van het ontwikkel- en testproces. De actualisatie van de verkeersgegevens in de Monitoringstool zal niet voor 1 mei mogelijk zijn. Zodra meer bekend is over de datum van openstelling en sluiting van de Monitoringstool, zullen wij u hierover informeren. Ik hoop dat u ondertussen zoveel mogelijk door kunt gaan met het verzamelen van gegevens en met de actualisatie van invoerbestanden. Het vorige week verstuurde bericht over de ondersteuning kan u daarbij helpen.

Werksessie monitoring NSL
De geplande werksessie op 11 april is komen te vervallen - zie bericht van vorige week. De werksessie wordt met een maand uitgesteld naar begin mei. Tijdens deze werksessie helpen medewerkers van Bureau Monitoring u bij het actualiseren van gegevens via de kaart van de Monitoringstool of het importeren van de door u meegebrachte, geactualiseerde invoerbestanden. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

Voor vragen over de monitoring NSL, de Monitoringstool en ondersteuning hierbij kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.