Brief Voortgang - week 42

Met dit bericht brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken van de wijziging van de status van rekenpunten, de rekenresultaten en het opstellen van de monitoringsrapportage.

Wijziging status rekenpunten

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de vragen van overheden om de status van NSL rekenpunten te wijzigen beoordeeld. De vragen zijn beoordeeld op aanwezigheid van de onderbouwing en de technische juistheid van de aangeleverde rekenpuntenbestanden. Vragen die voldeden aan deze indieningsvereisten zijn verwerkt in de database van de Monitoringstool. In totaal is door 25 overheden een verzoek tot wijziging gedaan.

De overheden die een verzoek hebben ingediend krijgen in de loop van volgende week persoonlijk bericht over de verwerking van hun verzoek tot wijziging.

Rekenresultaten

De (concept) rekenresultaten van de Monitoringstool, inclusief de wijziging van de status van rekenpunten, zijn vanaf nu beschikbaar in de Monitoringstool 2011 via de website www.nsl-monitoring.nl voor personen met inlogrechten.

Planning

Het RIVM voert op dit moment nog de laatste datacontroles op de rekenresultaten uit. U wordt op hoogte gesteld zodra deze datacontroles zijn afgerond. Met de rekenresultaten stelt Bureau Monitoring de monitoringsrapportage NSL 2011 op. Het streven is om de monitoringstoringsrapportage voor het kerstreces aan te bieden aan de Eerste en Tweede Kamer. De opzet van de rapportage 2011 sluit aan bij de opzet van de rapportage uit 2010.

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.