Brief Voortgang - week 37

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van de stand van zaken rond de Monitoring 2011.

Ten opzichte van ons bericht van 1 september 2011 over de beschikbaarheid van de (concept) rekenresultaten, kunnen wij u op dit moment (16 september) niet meer duidelijkheid geven over de datacontrole en de voortgang van de monitoringsrapportage. Wij zullen u informeren zodra meer bekend is.

Voor vragen over de monitoring NSL en de Monitoringstool, kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.