1.1.1 Aanleiding

Het Nieuw Nationaal Model (NNM) is het model voor berekening van de verspreiding van luchtverontreiniging van punt- of oppervlaktebronnen. De handreiking bij het NNM beantwoordt de vragen van de gebruikers van het NNM.

De handleidingen bij de software-implementaties van het NNM, PluimPlus (TNO) en GeoMileu (DGMR), zijn programmaspecifiek. De handleidingen richten zich meer op het invoeren van de gevraagde parameters in het rekenmodel. In het 'Paarse boek' [1] staan de theorie en theoretische achtergronden van het NNM. Het document kan niet alle vragen van de brede groep NNM-gebruikers beantwoorden.

Gebruikers wensen duidelijkheid over het gebruik en de status van het NNM en eenduidigheid in de toepassing. Bij het omzetten van een werkelijke situatie naar modelinvoerparameters maakt men veel keuzes. Het Paarse Boek biedt hiervoor geen handvatten. Ook bij het trekken van conclusies uit de resultaten van het rekenmodel bestaat twijfel bij de gebruikers.

Dit is een pragmatische handreiking voor veel voorkomende praktijkproblemen bij het gebruik van het NNM. Vragen en problemen van gebruikers vormen hierbij het uitgangspunt.

[1] Projectgroep Revisie Nationaal Model. Het Nieuwe Nationaal Model, Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging uit bronnen over korte afstanden. TNO-MEP, Apeldoorn 1998.