4.1 Inleiding en doelstelling

In dit hoofdstuk staan de achterliggende ideeën van het Nieuw Nationaal Model (NNM). Ook is ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen van het model.

In § 4.2 staat wat het Gaussisch pluimmodel is. Paragraaf 4.3 bespreekt de rekenmethode van het NNM. Hierbij komenj de uur-voor-uur methode en het berekenen van percentielen aan bod.

In § 4.4 staat een korte beschrijving van enkele meteorologische concepten.

In § 4.5 zijn de processen vermeld die in het NNM zijn meegenomen in de berekeningen.

In § 4.6 zijn de onzekerheden van het model aangegeven.