3.2.1 Toepassingen

Rekenmodellen voor de verspreiding van luchtverontreiniging hebben een rol in een vergunningsproces bij inrichtingen. Men bepaalt in het afwegingsproces wat een inrichting aan luchtverontreinigende stoffen mag uitstoten en in wat de belasting van de omgeving mag zijn. Aan de berekeningsresultaten kan men juridische consequenties verbinden.

Veel voorkomende juridische toepassingen van het NNM zijn:

  • vergunningverlening en handhaving. Vaak is dan in de aanvraag en eventueel het bijbehorende milieueffectrapport de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt met een verspreidingsmodel.
  • milieu-effectrapportage (voor een milieuvergunningaanvraag)
  • het beschrijven en toetsen van de bestaande luchtkwaliteit (bijvoorbeeld in het kader van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit)
  • beleidsontwikkeling op langere termijn voor planning, ruimtelijke ordening en eventuele sanering


Naar boven