3.3.1 Status van het NNM

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het NNM per 1 januari 1999 in Nederland werd gebruikt.1998 was hierbij aangemerkt als overgangsjaar[1].

In de periode van begin 1999 tot halverwege 2001, waarin de benchmark[2] werd geïnitieerd en uitgevoerd (zie §1.3.2), bestond onduidelijkheid over de status van het NNM. Na afronding van de benchmark werd het NNM aanbevolen door het ministerie en de werkgroep. Daarmee gold het NNM officieel als hét nationaal model voor de verspreiding van luchtverontreiniging. Het verving het ‘oude’ nationaal model.

Nu geldt het NNM in de Rbl als het model om de luchtkwaliteit van SRM3-bronnen te bepalen.

[1] bron: brief InfoMil van 13 oktober 1998 met als onderwerp ‘Nieuwe Nationaal Model voor berekenen luchtverontreiniging’.

[2] Benchmark: Vergelijking van 2 software-implementaties van het NNM, Pluimplus van TNO en PC-Stacks van KEMA