Zonnepanelen (7j)

Een aantal gemeentes wil het plaatsen van zonneprojecten in hun gemeente makkelijker maken. Dit moet plaatsvinden binnen de regels van een bestemmingsplan. Zie artikel 7j Besluit Uitvoering Chw.

Toepasselijk gebied

Het experiment is tot 1 januari 2026 van toepassing op de door de raad bij bestemmingsplan aan te wijzen locaties binnen de gemeenten:

 • Heerhugowaard
 • Hoorn
 • Koggeland
 • Leeuwarden
 • Ooststellingwerf
 • Weststellingwerf
 • Peel en Maas
 • Montferland

Afwijking regels

Anders dan in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan men een bredere reikwijdte gebruiken. Hierdoor kan men bijvoorbeeld eisen van welstand in het bestemmingsplan opnemen. Ook biedt het experiment de mogelijkheid voor tijdelijk gebruik voor 30 jaar. Met dit experiment mag men kort gezegd afwijken van de volgende regelgeving:

Overzicht wijzigingen

 • In het Besluit uitvoering Chw, negende tranche, staat deze regeling. Verder zijn er enkele tekstuele aanpassingen in lid 2 en lid 3. Verder veranderde deze tranche enkele termijnen.
 • De twaalfde tranche voegde de gemeente Peel en Maas toe.
 • In de 14e tranche wijzigde de wetgever een termijn.
 • In de 20e tranche wordt in lid 2, 4 en 5 'vijftien jaar' vervangen door 'dertig jaar'. Tevens wordt er een derde lid toegevoegd.
 • In de 7e tranche Ru Chw wordt gemeente Montferland toegevoegd. Voor het aanwijzen van locaties kan tot 1 januari 2026 gebruik worden gemaakt, mits het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage is gelegd voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Achtergrondinformatie

Door het vergunningvrij maken van het plaatsen van zonnepanelen bespaart men veel tijd. Het experiment is nuttig voor terreinen die braak liggen. Door het tijdelijk toestaan van zonnepanelen ontstaan geen rechten die op een later tijdstip belemmeren. Een termijn van 30 jaar is nodig. Anders zijn de zonnepanelen niet rendabel. Het experiment is duurzaam en innovatief. Ook levert het een bijdrage aan een duurzame economie. Men verwacht een investering van tientallen miljoenen euro's in alle gemeenten samen.