Handleiding Oplosmiddeleninstallaties

In deze handleiding is alle informatie over afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit over Oplosmiddeleninstallaties verzameld. Nederland kent ongeveer 500 oplosmiddeleninstallaties in zowel type B als C inrichtingen.

verfverfmenger

Naast de informatie in deze handleiding zijn in de rechterkolom van deze pagina presentaties en casussen beschikbaar over het Oplosmiddelenbesluit, de voorganger van afdeling 2.11, en staat er een voorbeeldproject van DCMR op Overheden voor overheden.


Rapportage aan Brussel

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu rapporteert iedere drie jaar aan de Europese Unie (EU) over de uitvoering van de Richtlijn Industriële Emissies en diens voorganger, de Oplosmiddelenrichtlijn. In 2014 is hiertoe een onderzoek uitgevoerd onder het bevoegd gezag (pdf, 862 kB).

De EU stelt rapportages van alle lidstaten ter beschikking.