Loslaten onlosmakelijke samenhang bouw- en milieuactiviteit (artikel 7p)

In artikel 7p van het Besluit Uitvoering Chw staat een experiment voor het loslaten van de onlosmakelijke samenhang tussen bouw- en milieuactiviteiten. Het artikel geldt tot 15 juli 2031.

Toepasselijke gebieden

De gemeente Bergen op Zoom.

Afwijking regels

  1. als een project dat bestaat uit het bouwen van een bouwwerk
  2. en ook is aan te merken als een project dat bestaat uit het oprichten van een inrichting
  3. de aanvragen voor een omgevingsvergunning
  4. los van elkaar worden indienen.

De afwijking geldt ook voor aanvragen om wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning.

Overzicht wijzigingen

De regeling staat sinds de elfde tranche in het Besluit Uitvoering Chw.

De twaalfde tranche wijzigde de termijn van 5 jaar naar 'tot 15 juli 2031'.

Achtergrondinformatie

De gemeente Bergen op Zoom wil graag experimenteren met het loslaten van de onlosmakelijke samenhang tussen een bouwactiviteit en een milieuactiviteit bij een omgevingsvergunning. De onlosmakelijkheid kan tot beperkingen leiden.

Daarom wil de gemeente vóór de Omgevingswet al experimenteren met het loslaten. Met dit experiment ontstaat de mogelijkheid dat:

  • een aanvrager een aanvraag voor een milieuactiviteit vóór de aanvraag voor de bouwactiviteit kan indienen
  • de omgevingsvergunning voor de milieuactiviteit al in werking kan treden
  • en andersom.