Vervallen preventieve bouwtoets bij Keurmerk Garantiewoningen

Door artikel 6i Besluit Uitvoering Chw is het in de gemeenten Delft, Den haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Anthonis mogelijk om niet meer preventief te toetsen aan het Bouwbesluit 2012. Dit innovatieve experiment heeft een looptijd van vijf jaar.

Toepasselijke gebieden

  • gemeente Delft
  • gemeente Den Haag
  • gemeente Eindhoven
  • gemeente Rotterdam
  • gemeente Sint Anthonis

Afwijking regels

De aanvraag voor een omgevingsvergunning moet volgens artikel 2.10, lid 1, onder a, Wabo aan voorwaarden voldoen. De aanvraag moet aannemelijk maken dat het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan het Bouwbesluit 2012.

Artikel 6i biedt de mogelijkheid om deze "preventieve" toetsing niet uit voeren. Hiervoor moet wel aan een twee voorwaarden worden voldaan. De aanvraag moet betrekking hebben op:

  • een grondgebonden woning;
  • waarvoor een waarborgcertificaat van het keurmerk van de Stichting Garantiewoning is verstrekt.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit Uitvoering Chw, achtste tranche, is de regeling van artikel 6i opgenomen.

Achtergrondinformatie

Onder het keurmerk van de Stichting Garantiewoning garandeert de bouwer of aannemer de kwaliteit van de te bouwen of verbouwen woning. Daaronder valt ook dat de woning voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012. In het experiment vervalt de gemeentelijke toetsing vooraf. Daarmee wordt dubbele toetsing voorkomen. Bovendien leidt dit tot meer flexibiliteit om wijzigingen in het bouwplan door te voeren. Daarnaast kan de totale bouwsom van de opdrachtgever lager uitvallen.