Afwijken energieprestatiecoëfficiënt vooruitlopen op systematiek maatwerkregels (artikel 6p)

Artikel 6p Besluit uitvoering Chw biedt gemeenten de mogelijkheid om een nog lagere EPC-norm dan 0,2 voor te schrijven en ook af te wijken van de EPC-norm voor andere gebruiksfuncties dan wonen.

Toepasselijk gebied

Het innovatieve experiment geldt voor:

  • Gemeente Amsterdam
  • gemeente Enschede
  • Gemeente Giessenlanden, Bedrijventerrein Betonson
  • gemeente Leusden
  • gemeente Zaanstad
  • gemeente Zuidhorn, woongebied Tussen de Gasten

Afwijking regels

  • in afwijking van artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012 geldt voor het bouwen van woningen een energieprestatiecoëfficiënt van 0,2, mits
  • de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a van de Wabo uiterlijk 31 december 2019 is ingediend
  • in aanvulling op artikel 8 van de Woningwet kunnen tot 1 januari 2020 in de bouwverordening, in afwijking van artikel 5.2 Bouwbesluit 2012 voor te bouwen gebruiksfuncties, voorschriften worden opgenomen met een lagere energieprestatiecoëfficiënt.

Overzicht wijzigingen

  • De wetgever nam dit artikel op in de 17e tranche van het Besluit uitvoering Chw.

Achtergrondinformatie

Dit experiment biedt de gemeenten de mogelijkheid om een EPC-norm van 0,2 voor nieuw te bouwen woningen verplicht te stellen. Dit was voor anderen gemeenten al mogelijk in artikel 6b. Artikel 6p gaat verder door vooruit te lopen op de systematiek van maatwerkregels via de Omgevingswet. In de bouwverordening kan een lagere EPC-norm dan 0,2 voorgeschreven worden. Verder kan ook afgeweken worden van de EPC-norm voor andere gebruiksfuncties dan wonen.