Afwijken vergunningsplicht bouwen (6k)

In artikel 6k van het Besluit uitvoering Chw staat de mogelijkheid om af te wijken van de vergunningsplicht voor bouwen.

Toepasselijk gebied

Dit artikel geldt voor de gemeente Peel en Maas.

Afwijking regels

Het verbod dat in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat geldt:

  • in de betrokken gemeente
  • tot 24 september 2021
  • niet voor een bouwactiviteit
  • die bestaat uit de bouw van een bouwwerk voor de ondergrondse opslag van uit energiewinning verkregen ijs bij woningen
  • met een maximale inhoud van 30 m3
  • als dit bouwwerk niet onder een gebouw als bedoeld in artikel 1 van de Woningwet (Wonw) wordt aangelegd.

Overzicht wijzigingen

De regeling volgt uit de twaalfde tranche van het Besluit uitvoering Chw.

In de 14e tranche wijzigde de wetgever de termijn in 'tot 24 september 2021'.

Achtergrondinformatie

De gemeente zet zich in voor het gebruik van duurzame energiesystemen. Door het vereenvoudigen van de bouwtoets van een aanvraag om een vergunning voor een zonne-energie en ijsverwarmingssysteem zorgt dit experiment voor:

  • een vermindering van de regeldruk en
  • lastenverlichting voor particulieren die een dergelijke toepassing willen gebruiken.

Ijsverwarming is een innovatieve manier om overtollige warmte op te slaan in een ondergrondse waterbuffer. Vanaf het begin van het koude seizoen koelt het water in de buffer geleidelijk af tot het vriespunt. Bij de overgang van koud water naar ijs komt een grote hoeveelheid energie vrij. Deze energie gebruikt men om een woning te verwarmen.

Vanaf het einde van het koude seizoen begint het omgekeerde principe. De kou van het ijs onttrekt men aan de buffer om de woning te koelen in de zomer. Tegelijkertijd slaat men weer warmte op in de buffer.