Kostenverhaal (artikel 7v)

Deze regeling biedt de mogelijkheid aan gemeenten om op voorhand opbrengsten te berekenen bij globale bestemingsplannen voor organische gebiedsontwikkeling. Dit experiment staat in artikel 7v Besluit uitvoering Chw.

Toepasbaar gebied

Alle gemeenten in Nederland.

Afwijking regels

In afwijking van afdeling 6.4 Wro en artikel 7c, lid 10 en 11 Chw kan de raad regels voor kostenverhaal in het bestemmingsplan of voorschriften in de omgevingsvergunning opnemen. Dit is alleen mogelijk als:

  • in de regelingen voor kostenverhaal die worden opgenomen in de bestemmingsplannen kan worden gewerkt met open normen. Dit is in lijn met paragraaf 3.2.4 van het Omgevingsbesluit.
  • de kosten worden in of op basis van het bestemmingsplan verdeeld. Dit gebeurt bij ramingen
  • gemeenten een eigen rekensystematiek voor het verdelen van de kosten opnemen in het bestemmingsplan. Hierdoor krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid. Er wordt wel vastgehouden aan:
    • de PPT (profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid, een kostensoortenlijst en de activiteiten die als kostenverhaalplichtig worden aangemerkt, en
    • het uitgangspunt dat initiatiefnemers niet meer betalen dan ze volgens objectieve maatstaven kunnen dragen.

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

Gemeenten lopen tegen het systeem voor kostenverhaal uit afdeling 6.4 van de Wro aan. Dat heeft tot gevolg dat bepaalde ontwikkelingsopgaven in gemeenten met een bestemmingsplan verbrede reikwijdte bijna niet van de  grond komen.

Als reden dragen gemeenten aan dat het op voorhand niet mogelijk is opbrengsten te berekenen bij globale bestemmingsplannen. Bijvoorbeeld de voorgeschreven regels voor het berekenen van de inbrengwaarden van de gronden werkt belemmerend.

Deze regeling maakt het mogelijk om door beleidsregels kostenverhaal aan te passen. Het werken met open normen is in lijn met paragraaf 3.2.4 van het Omgevingsbesluit.