Afwijken Milieuprestatie Gebouwen (MPG (artikel 6q)

Artikel 6q Besluit uitvoering Chw biedt gemeenten de mogelijkheid om in de bouwverordening een MPG van 0,9 voor te schrijven. Dit is een strengere norm dan op grond van het Bouwbesluit geldt.

Toepasselijk gebied

Het innovatieve experiment geldt voor:

  • gemeente Amsterdam
  • Gemeente Harderwijk

Afwijking regels

  • in afwijking van artikel 5.9, eerste en tweede lid van het Bouwbesluit 2012 geldt voor een te bouwen woonfunctie, geen woonwagen zijnde, en een te bouwen kantoorgebouw, een MPG van 0,9.
  • in aanvulling op artikel 8 van de Woningwet kunnen in de bouwverordening  tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet  voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, voorschriften worden opgenomen met een strengere norm.

Overzicht wijzigingen

De wetgever nam dit artikel op in de 19e tranche van het Besluit uitvoering Chw.

In de vijfde tranche Ru Chw wordt  tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gemeente Amersfoort toegevoegd.

In de dertiende tranche Ru Chw wordt tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet de volgende gebieden toegevoegd:

  • Amersfoort
  • Dijk en Waard, Stationsgebied Heerhugowaard

Achtergrondinformatie

Door dit experiment  krijgen de gemeenten de mogelijkheid om een strengere MPG op te leggen voor nieuwbouwwoningen en nieuwe kantoorgebouwen met een oppervlakte van meer dan 100 m2. Hierbij is als bovengrens een waarde van 0,9 bepaald. Dit levert een milieuwinst van 10% ten opzichte van de geldende MPG-norm.

De mogelijkheid om een strengere norm te stellen opent de weg om inhoud te geven aan lokale duurzaamheidsambities.