Afwijken tijdelijke omgevingsvergunning

In artikel 6 Besluit Uitvoering Chw is het voor het gebied Spoorzone Eindhoven in de gemeente Eindhoven, het CHV-terrein in de gemeente Veghel, het project Dijkckerwaal in de gemeente Westland, en binnen de provincie Flevoland mogelijk gemaakt om met omgevingsvergunningen af te wijken van de Wabo en van het Bor.

Toepasselijke gebieden

 • de Spoorzone Eindhoven
 • het CHV-terrein Veghel
 • het project Dijckerwaal
 • provincie Flevoland

Afwijking regels

Spoorzone Eindhoven en CHV-terrein Veghel

In deze gebieden is voor een omgevingsvergunning die voor het bevorderen van duurzame en innovatieve toepassingen met toepassing van artikel 2.12, lid 2 Wabo kan worden verleend, in afwijking van artikel 5.18, lid 1 Bor, de termijn voor tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten hoogste vijftien jaar (artikel 6, lid 1).

Spoorzone Eindhoven en project Dijckerwaal

Voor deze gebieden is op de aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, lid 2, van de Wabo, artikel 3.10 van de Wabo niet van toepassing. Bij deze tijdelijke vrijstelling hoeft daardoor niet Afdeling 3.4 Awb te worden toegepast (artikel 6, lid 2).

Provincie Flevoland

Voor een omgevingsvergunning voor windturbines, die met toepassing van artikel 2.12, lid 2, van de Wabo wordt verleend, geldt in afwijking van artikel 5.18, lid 1, van het Bor, een termijn van ten hoogste 25 jaar (artikel 6, lid 3)

Overzicht wijzigingen

 • In het Besluit Uitvoering Chw, eerste tranche, is de regeling van artikel 6 reeds opgenomen.
 • In de tweede tranche is opgenomen dat tijdelijk gebruik voor ten hoogste vijftien jaar kan worden toegestaan.
 • In de derde tranche is opgenomen dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is.
 • In de vijfde tranche is de werkingssfeer van Strijp-S verruimd tot de gehele Spoorzone in Eindhoven en zijn het CHV-terrein Veghel en de provincie Flevoland opgenomen.
 • In de zevende tranche is het project Dijckerwaal opgenomen.
 • In de twintigste tranche wordt onder vernummering van het tweede tot het derde lid, een lid toegevoegd.
 • In de vijfde tranche Ru Chw worden de volgende plangebieden, mits de aanvragen om een omgevingsvergunning voor 17 juli 2025 zijn ingediend, toegevoegd:
  • gehele grondgebied gemeente Castricum
  • gehele grondgebied gemeente Nuenen
  • Verzetslaan, gemeente Purmerend
 • In de zesde tranche Ru Chw worden de volgende plangebieden, mits de aanvragen voor 17 juli 2025 zijn ingediend, toegevoegd:
  • gehele grondgebied gemeente Haarlemmermeer
  • Campus Zuid, gemeente Lelystad
  • Jongerenwoningen Benesserlaan, gemeente Uitgeest
 • In de achtste tranche Ru Chw voegde de wetgever Jongerenwoningen Zienlaan, gemeente Uitgeest toe.
 • In de negende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Gehele grondgebied gemeente Alphen aan den Rijn
  • Buurtschap Te Veld, gemeente Eindhoven
 • In de tiende tranche Ru Chw  voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • NDW21, gemeente Nijmegen
  • Landpark Assisië, gemeente Tilburg
 • In de elfde tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Bedrijventerrein De Lus, gemeente Schagen
  • Gehele grondgebied gemeente Tilburg
 • In de twaalfde tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Rijksweg 216-218,  gemeente Heumen
  • De Hoge Heide Vlijmen, gemeente Heusden
 • In de dertiende tranche Ru Chw  wordt 17 juli 2025 vervangen door de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Ook voegde de wetgever de volgende gebieden toe:
  • Gehele grondgebied gemeente Breda
  • Gehele grondgebied gemeente Oss
  • Bijsterenseweg gemeente Putten
  • Gehele grondgebied gemeente Rotterdam
  • De Groote Wielen, gemeente 's-Hertogenbosch
  • Gehele grondgebied gemeente Westland
 • In de veertiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Gehele grondgebied, gemeente Eemsdelta
  • Diepenbrockstraat en Eindhovenstraat, gemeente Heerlen
  • Gehele grondgebied, gemeente Het Hogeland
  • Gehele grondgebied, gemeente Midden-Groningen
 • In de vijftiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Gehele grondgebied gemeente Arnhem
  • Gehele grondgebied gemeente Hilvarenbeek
  • Gehele grondgebied gemeente Oisterwijk
  • Bijenhof, gemeente Son en Breugel
  • Gehele grondgebied gemeente Utrechts
  • Gehele grondgebied gemeente Vijfheerenlanden
 • In de zestiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Gehele grondgebied gemeente Eindhoven
  • Gehele grondgebied gemeente Enshede
  • Gehele grondgebied gemeente Meierijstad
  • Gehele grondgebied gemeente Schagen
 • In de zeventiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Gehele grondgebied gemeente Goirle
  • Gehele grondgebied gemeente Horst aan de Maas
  • Gehele grondgebied gemeente Moerdijk
  • Gehele grondgebied gemeente Nieuwkoop
  • Marsweg gemeente Texel
  • Haverkamplaan gemeente Uitgeest
 • In de achttiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Appelweg, gemeente Amsterdam
  • het gehele grondgebied van de gemeente Bunschoten
  • het gehele grondgebied van de gemeente Loon op Zand
  • Eursingerweg Beilen, gemeente Midden-Drenthe
  • het gehele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe
  • het gehele grondgebied van de gemeente Roerdalen
  • het gehele grondgebied van de gemeente Steenwijkerland
 • In de negentiende tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Kraakselaan, gemeente Doesburg
  • Noord IJsseldijk, gemeente IJsselstein
  • Rijksstraatweg, gemeente Stichtse Vecht
 • In de twintigste tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Hoekje 3 in Almkerk, gemeente Altena
  • het gehele grondgebied van de gemeente Amstelveen
  • het gehele grondgebied van de gemeente Barendrecht
  • het gehele grondgebied van de gemeente Veenendaal
 • In de eenentwintigste tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • het gehele grondgebied van de gemeente Amsterdam
  • het gehele grondgebied van de gemeente Berg en Dal
  • het gehele grondgebied van de gemeente Duiven
  • het gehele grondgebied van de gemeente Heerde
  • Biezelingseweg en SPoorlaan, gemeente Kapelle
  • het gehele grondgebied van gemeente Lingewaard
  • Rucphen Noord, gemeente Rucphen
  • ht gehele grondgebied van de gemeente Zwolle
 • In de tweeëntwintigste tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • het gehele grondgebied van de gemeente Borsele
  • het gehele grondgebied van de gemeente Boxtel
  • het gehele grondgebied van de gemeente Deventer
  • het gehele grondgebied van de gemeente Hellendoorn
  • het gehele grondgebied van de gemeente Ouder Amstel
  • het gehele grondgebied van de gemeente Reimerswaal
  • het gehele grondgebied van de gemeente Sint-Michielgestel
 • In de drieëntwintigste tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • De Loopplank, gemeente Alblasserdam (Bijlage 116, Ru Chw)
  • het gehele grondgebied van de gemeente Assen
  • het gehele grondgebied van de gemeente Dronten
  • het gehele grondgebied van de gemeente Midden-Drenthe
  • het gehele grondgebied van de gemeente Raalte
 • In de vierentwintigste tranche Ru Chw voegde wetgever de volgende gebieden:
 • In de vijfentwintigste tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:
  • Oud Vellerseweg, gemeente Barneveld, (Bijlage 127, Ru Chw)
  • het gehele grondgebied van gemeente Bernheze
  • het gehele grondgebied van gemeente Coevorden
  • het gehele grondgebied van gemeente Ede
  • het gehele grondgebied van gemeente Hulst
  • het gehele grondgebied van gemeente Zutphen
 • In de zesentwintigste tranche Ru Chw voegde de wetgever de volgende gebieden:

Achtergrondinformatie

Spoorzone Eindhoven

In de eerste tranche van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet was alleen Strijp-S in Eindhoven in artikel 6 opgenomen. In de vijfde tranche is de werkingssfeer van artikel 6 van Strijp-S verruimd tot de gehele Spoorzone in Eindhoven. De gemeente heeft dit gebied aangemerkt als geprioriteerd te ontwikkelen gebied. Dit biedt een gelijk speelveld in het hele gebied en bevordert de ontwikkeling van de centrale vervoersas.

CHV-terrein Veghel:

De derde tranche van het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet merkt dit gebied aan als ontwikkelingsgebied (hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Chw). De gemeente acht het toch niet mogelijk om het gebied binnen de daarin voorgeschreven tien jaar in één keer te ontwikkelen met behoud en hergebruik van de aanwezige industriële gebouwen. Door de complexiteit en grootschaligheid van het project en de financiële crisis wordt de transformatie gefaseerd. Met de aanwijzing als innovatief project kan de gemeente Veghel de organische ontwikkeling van het gebied realiseren.

Project Dijckerwaal:

De gemeente Westland kent een sterke tuinbouwsector, waarin veel arbeidsmigranten werken. De gemeente wil deze arbeidsmigranten een goed woon- en werkklimaat bieden met huisvesting op maat. Hiervoor zijn zogenoemde "short-stay"-faciliteiten nodig. Daarom wil de gemeente meewerken aan dit project. Hiervoor bouwt een particuliere initiatiefnemer een logiesgebouw-labourhotel voor 350 arbeidsmigranten voor maximaal 15 jaar. Het prefabgebouw wordt gemaakt van duurzame en milieuvriendelijke materialen. Daarnaast wordt rekening gehouden met hergebruik na afloop van het project. Het project biedt een innovatieve oplossing voor flexibele tijdelijke wooneenheden.

Provincie Flevoland:

De provincie is samen met de gemeenten in zuidelijk en oostelijk Flevoland en de windondernemers een regionaal planproces gestart om bestaande, verouderde windturbines te saneren en moderniseren. Dit vergt een gefaseerde sloop en daarom is ervoor gekozen om hiervoor een regeling op te nemen.