Afwijken energieprestatiecoëfficiënt

De woningen  hebben een ander energieprestatiecoëfficiënt dan de op grond van het Bouwbesluit 2012 geldende grenswaarde. Als gevolg van de lagere grenswaarde kan de gemeente collectieve warmtelevering voorschrijven.  Deze regeling staat in artikel 6b Besluit Uitvoering Chw

Toepasselijk gebied

Het innovatieve experiment geldt voor:

  • het project De Mars in Zutphen, en
  • de wijk Giel Peetershof in Peel en Maas

Afwijking regels

Voor woningen die worden gebouwd in het project De Mars in Zutphen geldt,  als grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt, 75 procent van de op grond van die tabel geldende grenswaarde. Dit wijkt van tabel 5.1 bij artikel 5.2 van het Bouwbesluit 2012.

Voor woningen die men vóór 1 januari 2021 bouwt in de wijk Giel Peetershof in Peel en Maas geldt als grenswaarde energieprestatiecoëfficiënt 0,2.

Overzicht wijzigingen

Achtergrondinformatie

De woningen hebben een energieprestatiecoëfficiënt van ten hoogste 75 procent van de op grond van het Bouwbesluit 2012 geldende grenswaarde. Het staat de bouwer van de woningen vrij om een lagere energieprestatiecoëfficiënt na te streven dan 75 procent van de geldende grenswaarde. De gemeente kan en mag dat niet afdwingen. Voor de vergunningverlening is 75 procent van de geldende grenswaarde de norm waaraan men toetst.

Als gevolg van de lagere grenswaarde kan de gemeente collectieve warmtelevering voorschrijven. Die collectieve warmtelevering moet de drager van de gebiedsontwikkeling zijn.