Inhoudsopgave Handreiking lozingen

In de Handreiking lozingen staan de verschillende stappen van het vergunningverleningsproces uitgelegd. Ze zijn van toepassing op aanvragen van initiatiefnemers én voor ambtshalve wijzigingen.