Integrale regels

Binnen het thema Integrale regels vindt u informatie over de wetten en regels met een integraal karakter. De nadruk ligt hierbij op het onderwerp milieu.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geeft de basis voor de regels in de fysieke leefomgeving.

De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten uit te voeren. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen.

Voor het aspect milieu hebben de meeste bedrijven geen omgevingsvergunning nodig. Het Activiteitenbesluit geeft meestal de milieuregels voor bedrijven.

De nieuwe Omgevingswet maakt het wettelijke kader voor burgers, ondernemers en overheden inzichtelijker. Ook maakt de wet de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beter beheersbaar.


Uw onderwerpen

AIM: geen wachtwoord nodig

U krijgt direct toegang tot de AIM via de knop hierboven en hebt hiervoor geen wachtwoord nodig.

Informatie per functie, activiteit of branche