Apeldoorn Kanaalzone

Apeldoorn Kanaalzone is een industrieterrein dat geleidelijk getransformeerd wordt naar een gemengd stedelijk gebied.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder k, Besluit uitvoering Chw het project Apeldoorn Kanaalzone aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

De Kanaalzone doorsnijdt van noord naar zuid het stedelijk (woon)gebied van de gemeente Apeldoorn. De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 17 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, derde tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder k, opgenomen.

Achtergrondinformatie

De kanaalzone bestaat uit veelal verouderde bedrijvigheid. De doelstellingen van het project zijn daarom het opheffen van de barrièrewerking van het gebied en het bewerkstelligen van een mix van functies, waardoor het stedelijk gebied van Apeldoorn een flinke impuls krijgt. Voor enkele deelprojecten binnen de Kanaalzone stagneren ontwikkelingen als gevolg van milieuhinder van aanwezige bedrijvigheid. Door aanwijzing van de Kanaalzone als ontwikkelingsgebied kan onderzocht worden hoe bedrijfsbelangen en het belang van de transformatie van de Kanaalzone verenigd kunnen worden.

Tot slot wordt u erop gewezen dat er nog geen officiële publicaties met een relatie tot de Chw zijn en dat u meer informatie kunt vinden bij de gemeente Apeldoorn: Kanaalzone.