Sloegebied Borsele Vlissingen

De provincie Zeeland en de gemeenten Borsele en Vlissingen wille in samenwerking met het havenschap Zeeland Seaports (ZSP) het gebruik van het Sloegebied als haven- en industriegebied versterken. Met de aanwijzing als ontwikkelingsgebied kunnen zij de milieugebruiksruimte beter optimaliseren.

Artikel 2.2 Chw in combinatie met artikel 2, lid 1, onder bb, Besluit uitvoering Chw wijzen het project aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied
Het project omvat het haven- en industriegebied "Sloegebied".

Afwijking regels
Voor informatie over de afwijking van regels wijzen wij u op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

Het project staat in het Besluit uitvoering Chw, tiende tranche.

Achtergrondinformatie

Het Sloegebied is een zeehaven van nationaal belang. De economische versterking gaat samen met de beperking van de milieubelasting buiten het gebied voor met name de geluidbelasting en de stikstofdepositie. Voor het bereiken van deze doelstelling is het nodig om de milieugebruiksruimte te optimaliseren. Zo krijgen partijen onder meer de mogelijkheden tot het maken van een zonebeheersysteem voor de geluidbelasting.