Spoorzone Zwolle

In het ontwikkelingsgebied Spoorzone Zwolle ontstaat door vrijkomende terreinen ruimte voor herstructurering. Hiermee kan de ruimtelijke kwaliteit van dit stadsdeel worden vergroot. Ook is er nu de kans om de ruimtelijke samenhang met de historische binnenstad en andere stadsdelen te vergroten en het stedelijke weefsel van Zwolle te versterken.

Op grond van artikel 2.2 Chw is in artikel 2, lid 1, onder c, Besluit uitvoering Chw het project Spoorzone Zwolle aangewezen als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied

De precieze begrenzing is aangegeven op de kaart in Bijlage 3 van het Besluit uitvoering Chw.

Afwijking regels

Voor nadere informatie over de afwijking van regels wordt u verwezen naar de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

In het Besluit uitvoering Chw, eerste tranche, is de regeling van artikel 2, lid 1, onder c, opgenomen.

Achtergrondinformatie

In het ontwikkelingsgebied Spoorzone Zwolle ontstaat door vrijkomende terreinen ruimte voor herstructurering. Hiermee kan de ruimtelijke kwaliteit van dit stadsdeel worden vergroot. Ook is er nu de kans om de ruimtelijke samenhang met de historische binnenstad en andere stadsdelen te vergroten en het stedelijke weefsel van Zwolle te versterken. Het ontwikkelingsconcept van de Spoorzone bestaat uit de volgende onderdelen:

  • een optimaal openbaar vervoersknooppunt met een vernieuwd Hanzestation met een vierde perron, een verbrede voetgangerstunnel en een aan de zuidzijde te ontwikkelen busterminal en een nieuwe busbaan en autoluwe stationspleinen
  • een maximale toegankelijkheid van en naar omliggende stadsdelen, met kansen voor een uit te graven Willemsvaart, kleine stadsparken, lommerrijke stadslanen en comfortabele looproutes
  • een hoogwaardig (centrum)stedelijk vastgoedmilieu met een mix van wonen, werken en stedelijke voorzieningen

Het plangebied bevat een groot aantal bedrijven, die met hun beslag op de milieugebruiksruimte de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling kunnen doen stagneren. Met het gebiedsontwikkelingsplan kan dit worden voorkomen. De nieuwe ruimtelijke vastgoedontwikkelingen kunnen, met inachtneming van de Chw en anticiperend daarop, eerder worden gerealiseerd dan dat de betreffende bedrijven verwijderd zijn. Hiermede kan naadloos worden aangesloten op de werkzaamheden in het gebied.

Tot slot wordt verwezen naar informatie over het bestemmingsplan Spoorzone op de website van ruimtelijke plannen en is daarnaast meer informatie te vinden op de website van de gemeente Zwolle.