Rijnhaven-Costerweg

De gemeente Wageningen wil de Wageningse haven herontwikkelen. De aanwijzing tot ontwikkelingsgebied moet de gemeente meer ruimte geven voor een oplossing voor de negatieve gevolgen van de versterking van de ruimtelijke-economische structuur.

Artikel 2.2 Chw in combinatie met artikel 2, lid 1, onder z, Besluit uitvoering Chw wijzen het project aan als ontwikkelingsgebied.

Toepasselijk gebied
Het project omvat de haven van Wageningen.

Afwijking regels
Voor informatie over de afwijking van regels wijzen wij u op de algemene pagina van Afdeling 1 Ontwikkelingsgebieden.

Overzicht wijzigingen

Het project staat in het Besluit uitvoering Chw, tiende tranche.

Achtergrondinformatie

De haven van Wageningen is één van de grotere binnenhavens van Nederland. De haven heeft een sterke economische functie. Een belangrijk onderdeel van de herontwikkeling is de verplaatsing van een betonmortelcentrale en opslagbedrijf voor zand en grind. De gemeente wil deze bedrijven van de zuidzijde naar de noordzijde van Wageningen verplaatsen. Aan de zuidzijde komen hiervoor natuur en recreatiemogelijkheden in de plaats. De verplaatsing zorgt voor een afname van milieuhinder voor de uiterwaarden. Dit leidt tot een versterking van de natuurlijke omstandigheden en de omgevingskwaliteit.

Aan de noordzijde zal door de verplaatsing onder meer de stikstofdepositie toenemen op Natura 2000-gebieden. Hiervoor wil de gemeente de geluidruimte kunnen optimaliseren en tijdelijk kunnen afwijken van de milieunormen om zo tot een oplossing te komen voor deze negatieve gevolgen.