Home

Home

Nieuws

Wijziging bovengrondse afgewerkte olietanks gepubliceerd

20 oktober 2014

Op 16 oktober is de ontwerp-wijziging voor opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks voorgepubliceerd en ter inzage gelegd. Als de wijziging doorgaat, treedt deze per 1 januari 2015 in werking. Dan vervalt de plicht om voor afgewerkte olietanks een (her)keuringscertificaat te hebben. Veel afgewerkte olietanks die nu onder het overgangsrecht vallen, mogen dan ook na 1 januari 2015 in gebruik blijven.

Onderzoek inzet e-noses bij geuroverlast horeca

2 oktober 2014

DCMR Milieudienst Rijnmond en InfoMil werken samen aan een onderzoek hoe e-noses kunnen worden doorontwikkeld tot een indicatief instrument voor geuroverlast van horecabedrijven.

Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren

29 september 2014

Op 19 september 2014 is het ontwerp van het nieuwe Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren gepubliceerd.

Asbestinformatievoorziening op uw website

29 september 2014

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is naar voren gekomen dat de actualiteit en compleetheid van de informatievoorziening over asbest van gemeentelijke beter kan. Naar aanleiding van deze uitkomsten is in overleg met een aantal gemeenten, het ministerie en Rijkswaterstaat InfoMil besloten een internetmodule te ontwikkelen.

meer nieuws ...

Kalypso Nikolaidis - EU by OpenDemocracy | http://www.flickr.com/photos/opendemocracy/580484269/

International

On www.rwsenvironment.eu you will find information about the international related subjects and projects of InfoMil.

day-ninety-eight -dustin-diaz flickr.com cc

Altijd op de hoogte met InfoMil Actueel

Abonnees van InfoMil Actueel ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met een overzicht van toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws.

straat-bovenaanzicht

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag.

omgevingsloket

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt voor bevoegd gezag informatie en tips voor het werken met het omgevingsloket.

Verhuizing

Kenniscentrum InfoMil en RWS Leefomgeving zijn verhuisd. Het nieuwe adres is: Lange Kleiweg 34, 2288 GK Rijswijk.

InfoMil Perspectief

InfoMil-Perspectief nr. 13 - 2014

E-zine InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Gebruik de asbestwegwijzer

asbest om het huis

De Asbestwegwijzer informeert u over asbest in en om uw woning.

Agenda

ketting 210x65

> meer

Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein.

gt Meer over InfoMil

gt twitter_30x30 Volg InfoMil op Twitter

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

OmgevingsAcademie NL biedt trainingen in de taal van de praktijk.

@InfoMil

 

Kenniscentrum InfoMil