Home

Home

Nieuws

Werk in uitvoering

25 februari 2015

In het Energieakkoord voor duurzame groei zijn afspraken gemaakt over het treffen van energiebesparende maatregelen. Kenniscentrum InfoMil ontwikkelt een ondersteuningspakket voor het bevoegd gezag, de omgevingsdiensten en het bedrijfsleven. Het doel van dit pakket is om de partijen te ontzorgen en richting te geven bij het realiseren van energiebesparing in Nederland. Via Werk in uitvoering houden we u op de hoogte van stand van zaken rond de verschillende producten en diensten.

Eén telefoonnummer voor vragen aan Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

24 februari 2015

Het Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat is vanaf 5 januari 2015 dé centrale ingang waar u terecht kunt met vragen.

Nieuwe achtergrondinformatie industrielawaai bij vergunningverlening

21 januari 2015

De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998 is een belangrijk hulpmiddel bij vergunningverlening voor het aspect geluid bij inrichtingen. De toelichtende paragrafen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998 zijn geactualiseerd en gepubliceerd op de InfoMil-website.

De Circulaire LNG is verschenen

4 februari 2015

Deze circulaire geeft het interimbeleid weer voor de beoordeling van externe veiligheidsrisico’s van LNG-tankstations.

meer nieuws ...

Kalypso Nikolaidis - EU by OpenDemocracy | http://www.flickr.com/photos/opendemocracy/580484269/

International

On www.rwsenvironment.eu you will find information about the international related subjects and projects of InfoMil.

day-ninety-eight -dustin-diaz flickr.com cc

Altijd op de hoogte met InfoMil Actueel

Abonnees van InfoMil Actueel ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met een overzicht van toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws.

straat-bovenaanzicht

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag.

omgevingsloket

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt voor bevoegd gezag informatie en tips voor het werken met het omgevingsloket.

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.

InfoMil Perspectief

InfoMil Perspectief 14

E-zine InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Gebruik de asbestwegwijzer

asbest om het huis

De Asbestwegwijzer informeert u over asbest in en om uw woning.

Agenda

ketting 210x65

> meer

Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein.

gt Meer over InfoMil

gt Ttwitter Volg InfoMil op Twitter

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

OmgevingsAcademie NL biedt trainingen in de taal van de praktijk.

@InfoMil

 

Kenniscentrum InfoMil