Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil

Nieuws

Modelverordening kwaliteit VTH gereed

23 juli 2015

De modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) regelt de gemeentelijke en provinciale zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Nieuw Besluit risico's zware ongevallen 2015 gepubliceerd

13 juli 2015

Sinds 8 juli 2015 is het Besluit risico zware ongevallen 2015 van kracht. Het Besluit risico zware ongevallen is een gevolg van de SEVESO III-richtlijn

Omgevingswet aangenomen door Tweede Kamer

1 juli 2015

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer gestemd over de Omgevingswet – uitslag: met grote meerderheid aangenomen!

Wijziging Revi per 1 juli 2015

1 juli 2015

In deze wijziging van het Revi wordt een nieuwe categorie aan het Bevi toegevoegd, worden vaste afstanden opgenomen voor propaantanks van een bepaalde grote, en worden methanol en benzine in insluitsystemen uitgesloten van het Bevi.

meer nieuws ...

InfoMil Actueel

Altijd op de hoogte met InfoMil Actueel

Abonnees van InfoMil Actueel ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met een overzicht van toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws.

straat-bovenaanzicht

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag.

omgevingsloket

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt voor bevoegd gezag informatie en tips voor het werken met het omgevingsloket.

EU

International

On www.rwsenvironment.eu you will find information about the international related subjects and projects of InfoMil.

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.

InfoMil Perspectief

InfoMil-Perspectief_16

E-zine InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Gebruik de asbestwegwijzer

asbest om het huis

De Asbestwegwijzer informeert u over asbest in en om uw woning.

Agenda

Schakel

> meer

Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein.

gt Meer over InfoMil

gt Ttwitter Volg InfoMil op Twitter

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

OmgevingsAcademie NL biedt trainingen in de taal van de praktijk.

@InfoMil