Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil

Nieuws

22 september training fijn stof en veehouderijen

20 augustus 2015

22 september 2015 wordt voor de laatste keer de training fijn stof en veehouderijen gegeven. In deze praktische training van 1 dag leert u hoe u fijn stof bij veehouderijen moet toetsen en berekenen voor vergunning of OBM. Er wordt ook ingegaan op reducerende maatregelen.

Legionella en natte koeltorens: blijf scherp

2 augustus 2015

In de maand juli raakten in New York 31 personen besmet met legionella. Besmettingsbron: natte koeltorens. In de training ‘Toezicht op natte koeltorens’ op 24 september leert u alles over de eisen en risico's van koeltorens.

Het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting is in werking getreden

1 september 2015

Vanaf 1 augustus 2015 geldt het nieuwe Besluit emissiearme huisvesting. Hierin staan maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijn stof. Deze gelden voor huisvestingssystemen in stallen van veehouderijen.

meer nieuws ...

InfoMil Actueel

Altijd op de hoogte met InfoMil Actueel

Abonnees van InfoMil Actueel ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met een overzicht van toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws.

straat-bovenaanzicht

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag.

omgevingsloket

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt voor bevoegd gezag informatie en tips voor het werken met het omgevingsloket.

EU

International

On www.rwsenvironment.eu you will find information about the international related subjects and projects of InfoMil.

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.

InfoMil Perspectief

InfoMil-Perspectief_16

E-zine InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Gebruik de asbestwegwijzer

asbest om het huis

De Asbestwegwijzer informeert u over asbest in en om uw woning.

Agenda

Schakel

> meer

Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein.

gt Meer over InfoMil

gt Ttwitter Volg InfoMil op Twitter

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

OmgevingsAcademie NL biedt trainingen in de taal van de praktijk.

@InfoMil