Home

Home

Nieuws

Afgewerkte olietank niet vervangen per 2015

1 augustus 2014

Kenniscentrum InfoMil adviseert omgevingsdiensten en ondernemers om te wachten met de vervanging van bovengrondse opslagtanks met afgewerkte olie. Waarschijnlijk vervallen per 1 januari 2015 de certificaatplicht en een aantal andere regels voor deze opslagen. De achtergrond voor de aanpassing is dat afgewerkte olie niet meer als brandbare, maar alleen als bodembedreigende vloeistof wordt gezien. De datum van 1 januari 2015 is belangrijk, omdat dan het overgangsrecht afloopt voor bovengrondse opslagtanks met brandbare vloeistoffen. De geplande wijziging regelt dat bovengrondse tanks met afgewerkte olie per 1-1-2015 niet vervangen hoeven te worden.

Gevolgen uitspraak over verbod pelsdierhouderij

24 juli 2014

Door een uitspraak van de rechtbank Den Haag is de Wet verbod pelsdierhouderij op dit moment buiten werking. De staat heeft hoger beroep aangetekend. In de tussentijd is er geen reden om de omgevingsvergunning te weigeren. Maar nerstenhouders die van zo'n vergunning gebruik maken, doen dit op eigen risico.

Herziening BREF afvalverbranding

22 juli 2014

In juni 2014 is de herziening van de BREF Afvalverbranding gestart. Het Europese IPPC-bureau nodigt belanghebbenden uit om de wensen voor de herziening in te dienen. Het bevoegd gezag kan dit via InfoMil doen en bedrijven moeten dit via de branchevereniging organiseren.

InfoMil organiseert Schakel over 'vierde tranche' wijzigingen en NeR inbouw

18 juli 2014

InfoMil praat u op 18 september 2014 in een dagdeel bij over de belangrijkste wijzigingen van het Activiteitenbesluit in 2015. Een belangrijk deel van de wijzigingen is het resultaat van de inbouw van de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR) in het Activiteitenbesluit.

Informatiebijeenkomsten "stookinstallaties 2017"

17 juli 2014

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties voldoen aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit. Daarom organiseert InfoMil in samenwerking met branchevereniging FIGO een aantal informatiebijeenkomsten in najaar 2014.

Sportieve setting op Schakeldag en Bijeenkomst Omgevingswet

22 juli 2014

Op donderdag 26 juni 2014 vond in Sportieve setting in Stadion Galgenwaard te Utrecht de Schakeldag 2014 plaats. Deze editie werd gecombineerd met de jaarlijkse bijeenkomst Omgevingswet. Met meer dan 1000 bezoekers bleek deze combinatie een groot succes.

meer nieuws ...

Kalypso Nikolaidis - EU by OpenDemocracy | http://www.flickr.com/photos/opendemocracy/580484269/

International

On www.RWSenvironment.nl you will find information about the international related subjects and projects of InfoMil.

day-ninety-eight -dustin-diaz flickr.com cc

Altijd op de hoogte met InfoMil Actueel

Abonnees van InfoMil Actueel ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met een overzicht van toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws.

straat-bovenaanzicht

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag.

omgevingsloket

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt voor bevoegd gezag informatie en tips voor het werken met het omgevingsloket.

Verhuizing

Kenniscentrum InfoMil en RWS Leefomgeving zijn verhuisd. Het nieuwe adres is: Lange Kleiweg 34, Rijswijk.

InfoMil Perspectief

InfoMil Perspectief 12

E-zine InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Gebruik de asbestwegwijzer

asbest om het huis

De Asbestwegwijzer informeert u over asbest in en om uw woning.

Agenda Schakels

ketting 210x65

> meer

Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein.

gt Meer over InfoMil

gt twitter_30x30 Volg InfoMil op Twitter

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

OmgevingsAcademie NL biedt trainingen in de taal van de praktijk.

@InfoMil

 

Kenniscentrum InfoMil