Home

Home

Nieuws

Activiteitenbesluit Internet Module nieuw fris uiterlijk en nieuw adres

29 januari 2015

Met de release van 29 januari 2015 heeft de AIM een nieuw fris uiterlijk gekregen. Ook het internetadres, het e-mailadres en de werking van de AIM zijn veranderd.

De nieuwe internet- en e-mailadressen vragen mogelijk ook om aanpassingen aan de kant van de gebruikers van de AIM. Hier vindt u alle relevante informatie.

Nieuw hulpmiddel: checklist bij toezicht op ozonlaagafbrekende stoffen en f-gassen

28 januari 2015

Op de website van InfoMil staat een nieuw hulpmiddel. Dit hulpmiddel is een checklist voor toezichthouders op ozon- en f-gassenregelgeving bij Wm-inrichtingen. Ook zijn de websitepagina’s ‘Toezicht bij Wm-inrichtingen’ geactualiseerd.

Nieuwe achtergrondinformatie industrielawaai bij vergunningverlening

21 januari 2015

De Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998 is een belangrijk hulpmiddel bij vergunningverlening voor het aspect geluid bij inrichtingen. De toelichtende paragrafen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998 zijn geactualiseerd en gepubliceerd op de InfoMil-website.

Ontwerp Programma Aanpak Stikstof ter inzage

26 januari 2015

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof. Het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) ligt vanaf 10 januari 2015 ter inzage. Iedereen kan tot en met 20 februari 2015 zienswijzen indienen.

meer nieuws ...

Kalypso Nikolaidis - EU by OpenDemocracy | http://www.flickr.com/photos/opendemocracy/580484269/

International

On www.rwsenvironment.eu you will find information about the international related subjects and projects of InfoMil.

day-ninety-eight -dustin-diaz flickr.com cc

Altijd op de hoogte met InfoMil Actueel

Abonnees van InfoMil Actueel ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met een overzicht van toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws.

straat-bovenaanzicht

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag.

omgevingsloket

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt voor bevoegd gezag informatie en tips voor het werken met het omgevingsloket.

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.

InfoMil Perspectief

InfoMil Perspectief 14

E-zine InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Gebruik de asbestwegwijzer

asbest om het huis

De Asbestwegwijzer informeert u over asbest in en om uw woning.

Agenda

ketting 210x65

> meer

Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein.

gt Meer over InfoMil

gt Ttwitter Volg InfoMil op Twitter

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

OmgevingsAcademie NL biedt trainingen in de taal van de praktijk.

@InfoMil

 

Kenniscentrum InfoMil