Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil

Nieuws

Omgevingsdiensten verbonden met Kennisnet

17 april 2015

Op de Schakeldag 2015 is een stand ingericht op het marktplein met informatie over dit Kennisnet en over de Kennisplatforms die op dit net actief zijn. U kunt hier zelf de mogelijkheden van Kennisnet ontdekken.

Oproep toezichthouders luchtemissies

8 april 2015

InfoMil is bezig met het maken van een informatiedocument industriële luchtemissies. Hierin komt een onderdeel over toezicht. Door de inbouw van de Nederlandse Emissie Richtlijn in het Activiteitenbesluit zal de rol van de toezichthouder belangrijker worden. InfoMil zoekt toezichthouders die mee willen denken met dit onderdeel.

Omgevingswet: houd het eenvoudig, maak het beter

8 april 2015

Over de Omgevingswet is al veel gezegd en geschreven. De Omgevingswet is dan ook een belangrijk gespreksonderwerp op de Schakeldag 2015, 25 juni in het Beatrixtheater in Utrecht. De wet zorgt voor minder regels, meer bestuurlijke afwegingsruimte en snellere procedures. Maar willen we de uitvoeringspraktijk echt eenvoudiger en beter maken dan is er meer nodig.

meer nieuws ...

Kalypso Nikolaidis - EU by OpenDemocracy | http://www.flickr.com/photos/opendemocracy/580484269/

International

On www.rwsenvironment.eu you will find information about the international related subjects and projects of InfoMil.

day-ninety-eight -dustin-diaz flickr.com cc

Altijd op de hoogte met InfoMil Actueel

Abonnees van InfoMil Actueel ontvangen regelmatig een digitale nieuwsbrief met een overzicht van toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws.

straat-bovenaanzicht

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag.

omgevingsloket

Omgevingsloket online

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal vergunningaanvragen indienen en behandelen. InfoMil biedt voor bevoegd gezag informatie en tips voor het werken met het omgevingsloket.

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.

InfoMil Perspectief

InfoMil Perspectief_15

E-zine InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Gebruik de asbestwegwijzer

asbest om het huis

De Asbestwegwijzer informeert u over asbest in en om uw woning.

Agenda

Schakel

> meer

Over Kenniscentrum InfoMil

Kenniscentrum InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving op milieugebied en het omgevingsdomein.

gt Meer over InfoMil

gt Ttwitter Volg InfoMil op Twitter

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

OmgevingsAcademie NL biedt trainingen in de taal van de praktijk.

@InfoMil

 

Kenniscentrum InfoMil