Jurisprudentieoverzicht luchtkwaliteit

De jurisprudentie over het onderwerp luchtkwaliteit is afkomstig van zowel rechtbanken als de Raad van State. U vindt de uitspraken in verschillende onderwerpen, die van belang kunnen zijn voor de uitvoeringspraktijk. U leest per uitspraak de essentie (voor luchtkwaliteit) en aanvullende achtergrondinformatie.

Tot en met augustus 2016 heeft InfoMil de jurispudentie over luchtkwaliteit bijgehouden, daarna hebben we geen uitspraken meer toegevoegd.


Uw onderwerpen