Jurisprudentieoverzicht luchtkwaliteit

De jurisprudentie over het onderwerp luchtkwaliteit is afkomstig van zowel rechtbanken als de Raad van State. U vindt de uitspraken in verschillende onderwerpen, die van belang kunnen zijn voor de uitvoeringspraktijk. U leest per uitspraak de essentie (voor luchtkwaliteit) en aanvullende achtergrondinformatie.

Tot en met augustus 2016 heeft InfoMil de jurispudentie over luchtkwaliteit bijgehouden, daarna hebben we geen uitspraken meer toegevoegd.