Activiteitenbesluit

Hier leggen we de werking uit van het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft.

De eerste kennismaking helpt u op weg in het Activiteitenbesluit. Naast een uitgebreide toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie aan de hand van Activiteiten, Branches en Milieuthema's.

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Internetconsultatie 3e lichting energiebesparende maatregelen

Het ministerie wijzigt bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Bijlage 10 bevat de erkende energiebesparende maatregelen.
Het aantal sectoren met erkende energiebesparende maatregelen wordt uitgebreid.
De inwerkingtreding is naar verwachting 1 oktober 2017.

Andere wetgeving

voorschriften-stijn-vogels

Voor de toepassing van het Activiteitenbesluit zijn ook onderwerpen uit andere wetgeving van belang. Het belangrijkste is het Besluit omgevingsrecht (Bor).