Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale regels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Heldere uitleg van de milieuregels van het Activiteitenbesluit voor wie er voor het eerst mee te maken krijgt.

schema_type_inrichting_deel_1_2015

Typen inrichtingen

Afhankelijk van het soort bedrijf, het 'type inrichting', is het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing.

voorschriften-stijn-vogels

Omgevingsvergunning naast het Activiteitenbesluit

De werking van het besluit voor 'type C' bedrijven.

meetlint

Maatwerkmogelijkheden

Overzicht van en uitleg over mogelijkheden voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

Nieuws

Branche informatie milieustraten verzameld

12 augustus 2016Via één ingang vindt u alle informatie uit het Activiteitenbesluit. Ook is een samenvatting beschikbaar. De informatie stond eerder deels in het informatieblad Gemeentewerven.

Voorpublicatie wijzigingsbesluit van implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties

14 juni 2016Het wijzigingsbesluit over de implementatie van de Europese Richtlijn middelgrote stookinstallaties 2015/2193/EC (MCPD) is op 14 juni 2016 voorgepubliceerd in de Staatscourant. Het wijzigingsbesluit vervangt de huidige Activiteitenbesluit paragrafen 3.2.1 over middelgrote stookinstallaties en 5.1.5 over glycolfornuizen.

Nieuwe pagina's Activiteitenbesluit

24 mei 2016Sinds januari 2016 hebben we pagina’s toegevoegd over detailhandel, zorgplicht en de relatie met de omgevingsvergunning. Daarnaast hebben we een chronologisch overzicht gemaakt van activiteiten, branches en besluiten die zijn opgenomen in het besluit. Ook hebben we twee nieuwe overzichten van vragen en antwoorden toegevoegd.

Nieuwe afdelingen 2.6 en 2.7 Activiteitenregeling toch op tijd in werking getreden

12 april 2016De nieuwe afdelingen 2.6 en 2.7 van de Activiteitenregeling zijn op tijd in werking getreden.

Reparatieregeling vierde tranche voorgepubliceerd

1 april 2016Deze regeling verwijst naar geactualiseerde normen en herstelt enkele fouten, vooral uit de 'vierde tranche' wijzigingen van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.
wetgeving en handhaving