Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale regels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Heldere uitleg van de milieuregels van het Activiteitenbesluit voor wie er voor het eerst mee te maken krijgt.

schema_type_inrichting_deel_1_2015

Typen inrichtingen

Afhankelijk van het soort bedrijf, het 'type inrichting', is het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing.

voorschriften-stijn-vogels

Omgevingsvergunning naast het Activiteitenbesluit

Uitleg van de werking van het besluit voor 'type C' bedrijven.

meetlint

Maatwerkmogelijkheden

Overzicht van en uitleg over mogelijkheden voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

Nieuws

Reparaties en wijzigingen normen Activiteitenbesluit en -regeling gepubliceerd

2 december 2016De meeste wijzigingen treden naar verwachting op 1 januari 2017 in werking. Naast het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling wijzigen onder andere het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). In dit bericht beschrijven we de verschillen met de voorpublicaties.

Reparaties Activiteitenbesluit gepubliceerd

11 november 2016Het gaat om wijzigingen van het Activiteitenbesluit, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en enkele andere besluiten. De meeste wijzigingen treden naar verwachting op 1 januari 2017 in werking. In dit bericht beschrijven we de verschillen met de voorpublicatie.

Informatie over het Activiteitenbesluit voor de uitvaartbranche verzameld

28 oktober 2016Sinds 1 januari 2010 vallen humane crematoria, strooivelden en sommige begraafplaatsen onder het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Dierencrematoria en -strooivelden vallen er sinds 1 januari 2016 onder. Via één ingang vindt u nu alle informatie uit het Activiteitenbesluit. Ook is een samenvatting beschikbaar.

Branche informatie metaalrecycling verzameld

20 oktober 2016Via één ingang vindt u alle informatie uit het Activiteitenbesluit. Ook is een samenvatting beschikbaar. De informatie stond eerder in het pdf brancheblad Metaalrecycling en is nu geactualiseerd en uitgebreid.

Branche informatie voertuigdemontage verzameld

9 september 2016Via één ingang vindt u alle informatie uit het Activiteitenbesluit voor bedrijven die personenauto's, kleine bestelauto's en tweewielige motorvoertuigen demonteren. Ook is een samenvatting en een overzicht van relevante artikelen uit Activiteitenbesluit en -regeling beschikbaar.
wetgeving en handhaving