Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale regels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Heldere uitleg van de milieuregels van het Activiteitenbesluit voor wie er voor het eerst mee te maken krijgt.

voorschriften-stijn-vogels

Omgevingsvergunning naast het Activiteitenbesluit

Deze pagina's leggen de werking van het Activiteitenbesluit naast de omgevingsvergunning milieu uit.

Dieseltank oud 210x65

Dieseltank afvoeren

Toelichting op de opties voor het buiten gebruik stellen van een bovengrondse dieseltank.

meetlint

Maatwerkmogelijkheden

Overzicht van en uitleg over mogelijkheden voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

Nieuws

Nieuwe pagina's Activiteitenbesluit

24 mei 2016Sinds januari 2016 hebben we pagina’s toegevoegd over detailhandel, zorgplicht en de relatie met de omgevingsvergunning. Daarnaast hebben we een chronologisch overzicht gemaakt van activiteiten, branches en besluiten die zijn opgenomen in het besluit. Ook hebben we twee nieuwe overzichten van vragen en antwoorden toegevoegd.

Nieuwe afdelingen 2.6 en 2.7 Activiteitenregeling toch op tijd in werking getreden

12 april 2016De nieuwe afdelingen 2.6 en 2.7 van de Activiteitenregeling zijn op tijd in werking getreden.

Reparatieregeling vierde tranche voorgepubliceerd

1 april 2016Deze regeling verwijst naar geactualiseerde normen en herstelt enkele fouten, vooral uit de 'vierde tranche' wijzigingen van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.

Reparatiebesluit vierde tranche voorgepubliceerd

16 maart 2016 | nieuwsberichtDit besluit herstelt enkele fouten, vooral uit de 'vierde tranche' wijzigingen van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.

Presentaties Schakels Vierde tranche beschikbaar

26 februari 2016In januari en februari 2016 gaf InfoMil verdiepende informatiebijeenkomsten over de wijzigingen van het Activiteitenbesluit per 1 januari 2016. De presentaties van deze Actualiteitenschakels over de 'vierde tranche' staan nu op de website.
wetgeving en handhaving