Activiteitenbesluit

Home > Onderwerpen > Integrale regels > Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Inhoud pagina: Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning voor het oprichten of veranderen nodig.

Uitgelicht

duurzame-ontwikkeling

Eerste kennismaking

Heldere uitleg van de milieuregels van het Activiteitenbesluit voor wie er voor het eerst mee te maken krijgt.

schema_type_inrichting_deel_1_2015

Typen inrichtingen

Afhankelijk van het soort bedrijf, het 'type inrichting', is het Activiteitenbesluit geheel of gedeeltelijk van toepassing.

voorschriften-stijn-vogels

Omgevingsvergunning naast het Activiteitenbesluit

Uitleg van de werking van het besluit voor 'type C' bedrijven.

meetlint

Maatwerkmogelijkheden

Overzicht van en uitleg over mogelijkheden voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

Nieuws

Branche informatie metaalrecycling verzameld

20 oktober 2016Via één ingang vindt u alle informatie uit het Activiteitenbesluit. Ook is een samenvatting beschikbaar. De informatie stond eerder in het pdf brancheblad Metaalrecycling en is nu geactualiseerd en uitgebreid.

Branche informatie voertuigdemontage verzameld

9 september 2016Via één ingang vindt u alle informatie uit het Activiteitenbesluit voor bedrijven die personenauto's, kleine bestelauto's en tweewielige motorvoertuigen demonteren. Ook is een samenvatting en een overzicht van relevante artikelen uit Activiteitenbesluit en -regeling beschikbaar.

Checklisten Activiteitenbesluit internet Module verbeterd

2 september 2016Met de release van 5 september 2016 zijn de maatregeloverzichten van de Activiteitenbesluit Internet Module verbeterd. Het effect is een compacter maatregelenpakket, dat beter bruikbaar is voor de situatie waarvoor u de AIM heeft ingevuld. Daarnaast hebben we opmerkingen van gebruikers verwerkt.

Branche informatie milieustraten verzameld

12 augustus 2016Via één ingang vindt u alle informatie uit het Activiteitenbesluit. Ook is een samenvatting beschikbaar. De informatie stond eerder deels in het informatieblad Gemeentewerven.

Voorpublicatie wijzigingsbesluit van implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties

14 juni 2016Het wijzigingsbesluit over de implementatie van de Europese Richtlijn middelgrote stookinstallaties 2015/2193/EC (MCPD) is op 14 juni 2016 voorgepubliceerd in de Staatscourant. Het wijzigingsbesluit vervangt de huidige Activiteitenbesluit paragrafen 3.2.1 over middelgrote stookinstallaties en 5.1.5 over glycolfornuizen.
wetgeving en handhaving